Lotoda Kazanma Yöntemi

%100 LOTO KAZANMA YÖNTEMİ


Sevgili iştirakçiler bugüne kadar yapmış olduğum incelemelerde SAYISAL LOTO,SÜPER LOTO,ŞANS TOPU ve ON NUMARA çekilişleri ve neticesinde çıkan rakamları tutturma olasıllıkları hakkında verilen bilgilerde bilimsel ve matematiksel herhangibir uygulamaya rastlayamadığım için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sizleri bilgilendirmeyi bir görev kabul ettim.Lütfen tüm yazılanları ve açıklamaları sonuna kadar okumanızı ve ikna olabilmeniz içinde konular içinde sizlere önerdiğim tatbikatlı uygulamaları bire bir yapmanızı rica ediyorum.

A) SAYISAL VE SÜPER LOTO Sayısal lotoda 49, Süper lotoda 54 rakam içerisinden çekilen 6 rakamı % 100 tutturmak için 49 ve 54 rakamın ayrı ayrı 6 'şarlı matematiksel kombinasyonlarını içeren aşağıdaki formüllerin sonuçları kadar;

Formül ;


n = Toplam Eleman Sayısı
k = 6 ( 6’şarlı alt eleman sayısı)
! = Faktoriyel (Sayının kendi dahil bire kadar açılımı ve her
birinin birbirleri ile çarpımı demektir.


49 faktoriyelin açılımı = 49.48.47.46.45. …… 4.3.2.1

43 faktoriyelin açılımı = 43.42.41.40.39. …… 4.3.2.1

6 faktoriyelin açılımı = 6.5.4.3.2.1

sadeleşmeler yapılırsa,13.983.816 adet kolon oynamak gerekir.


2) SÜPER LOTO için

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda;

25.827.165 adet kolon oynamak gerekir

Bu formüllerin uygulanmalarını başka bir örnekle açıklamalı olarak göstermek istiyorum.

Siz sayısal lotoda 49 rakam,Süper lotoda 54 rakam içerisinden 8 tane rakam seçtiniz.Perşembe veya Cumartesi gecesi çekilecek 6 rakamın sizin seçtiğiniz 8 rakamın içine gireceğini düşünürseniz,sizin seçtiğiniz 8 rakamın 6 şarlı matematiksel kombinasyonları için;kolon oynamanız gerekir.Yani seçtiğiniz 8 rakamın 6 şar 6 şar kombinasyonlarını 28 kolon oynadığınız taktirde SAYISAL LOTO ve SÜPER LOTODA 6 da 6 yı % 100 garanti etmiş olursunuz.

Yukarıda yapılan tüm açıklamalara göre;
Sizler için çalışmalarım içinde 7,8 (Aşağıda örneklenmiştir) 9,10,11,12,13 ve 14 rakam için ayrı ayrı 6 da 6 yı % 100 garanti eden yazılım sistem grafikleri hazırdır. Şimdi sizlere SAYISAL LOTO için hazırladığım 8 rakamın 28 kolonda 6/6 (Altıda altıyı) % 100 garanti eden sistem grafiğini ve oynama şeklini izah etmeye çalışacağım. Sizler SÜPER LOTO için seçtiğniz rakamlar içinde aynı şekilde uygulama yaparak 6/6(Altıda altıyı) % 100 garanti tutturmuş olursunuz.

Örneğin seçtiğimiz 8 rakamı şöyle sırayalım.3 , 9, 14, 16 , 23 , 32 , 39 , 44 olsun.Şekil 1 SİSTEM GRAFİĞİ
Şekil 2 de sayı aralıkları ölçüsünde hazırladığımız şablona şekil 3 te görüldüğü şekilde

seçtiğimiz 8 rakamı küçükten büyüğe doğru yazalım.Şekil 3 teki şablonu 1.nci kolonu

oynamak için şekil 1 deki sistem grafiğinin 1 nci kolon sınırına kaydıralım.X işaretlerinin

karşılarına gelen sayılar için kuponumuzda 1.nci kolonu yazalımBu sayılar 3,9,14,16,23,32

olacaktır.Aynı şekilde 2.nci kolonu yazalım.Bu sayılarda3,9,14,16,23,39 olacaktır.Bu şekilde

28 kolonluk yazılımlar tamamlandığında

1.nci kolon 3,9,14,16,23,32 11.nci kolon.3,9,16,23,32,39 21nci kolon 3,16,23,32,39,44

2.nci kolon3,9,14,,16,23,39 12.nci kolon 3,9,16,23,32,44 22.nci kolon9,14,16,23,32,39

3.ncü kolon3,9,14,16,23,44 13.ncü kolon3,9,16,23,39,44 23.ncü kolon9,14,16,23,32,44

4.ncü kolon3,9,14,16,32,39 14.ncü kolon3,9,16,32,39,44 24.ncü kolon9,14,16,23,39,44

5.nci kolon3,9,14,16,32,44 15.nci kolon3,9,23,32,39,44 25.nci kolon9,14,16,32,39,44

6.ncı kolon3,9,14,16,39,44 16.ncı kolon3,14,16,23,32,39 26.ncı kolon9,14,23,32,39,44

7.nci kolon3,9,14,23,32,39 17.nci kolon3.14.16,23,32,44 27.nci kolon9,16,23,32,39,44

8.nci kolon3,9,14,23,32,44 18.nci kolon3,14,16,23,39,44 28.ncikolon14,16,23,32,39,44

9ncu kolon3,9,14,23,39,44 19.ncu kolon3,14,16,32,39,44

10cu kolon3,9,14,32,39,44 20.nci kolon3,14,23,32,39,44

Kolonlarımızın yazılımı bu şekilde olacaktır.Çekilişte çıkan 6 rakamın 3,14,16,32,39,4 olduğunu varsayarsak.bu 6 rakam bizim seçtiğimiz rakamlar içinde olduğundan 19 ncu kolonumuzda 6/6 yı % 100 garanti tutturmuş oluruz.Ayrıca 5/5 , 4/4 , ve 3/3 tutan kolonlarda olacaktır. Sizlerde yukarıda önerilen 8 rakkamdan herhangi 6 rakamı seçerek sistemin 6/6 yı % 100 tutup tutmadığını kontrol edebilirsiniz.Bu sistem grafiği için SAYISAL LOTODA 14 TL.sı , SÜPER LOTODA ise 28 TL.sı ödenecektir.

SAYISAL ve SÜPER LOTO için 6/6 yı % 100 garanti eden yukarıda önerilen sistem grafiklerinin tüm kolon adetlerini Sayısal loto için 50 kuruş,Süper loto için 1 TL.sı ile çarptığınızda ödenecek tutarlarınn ekonomik boyutları büyüdüğünden 15 ve yukarısındaki rakamların 6/6 (Altıdaaltıyı) % 100 garanti eden sistem grafiklerini sizlere sunmadım.Ayrıca çekilişte çıkan rakamların sizin seçtiğiniz rakamlar içine girip girmeme olasıllığıda düşünülmesi gereken bir konudur.Yani en büyük olan ‘SİZİN ŞANS FAKTÖRÜNÜZDÜR’.İşte tüm bu gerçekleri göz önüne alarak sizlere ileride SAYISAL LOTODA ve SÜPER LOTODA 6 da 6 yı % 100 tutturacak sistemleri oynama fırsatı yaratacak mali gücün temini için kıyaslamalı olarak 5/6 (Altıda beş),4/6 (Altıda dört),3/6,5/5,4/5,3/5,4/4,3/4 ve 3/3 ü % 100 garanti eden ve en önemlisi kolon adedi daha az
ve karşılığında ödeme için ekonomik boyutları daha küçük sistem grafiklerini önereceğim. Çünkü bugün Sayısal lotoda 4/6 (Altıda dört)bilenler 15 ila 20 TL 5/6 (Altıda beş) i bilenler ise 1500 ila 3000 TL.sı arasında,Süper lotoda ise 4/6 (Altıda dört) bilenler 75 ila 100 TL sı 5/6 (altıda beş) bilenler 4000 ila 6000 TL sı arasında kazanmakta bilhassa Süper lotoda (İkramiyeler devrettikçe) 4/6(Altıdadört) ve 5/6(Altıdabeş) tutturulduğunda kazanılacak ikramiye tutarlarıda çok daha büyük olacaktır. Grafiklerle ilgili oranların kıyaslamalı açıklamalarına gelince;
Örneğin siz SAYISAL ve SÜPER LOTO için 9 rakam seçtiniz.Sistemlerin önerdiği üstteki 84 veya aşağıdaki 7 kolonluk oyunları oynadınız.Çekilişlerde çıkan 6 rakam sizin seçtiğiniz 9 rakamın 6 adedi ile aynı olursa;


--SAYISALDA 84 kolonluk oyunda 6/6(Altıdaaltıyı) % 100 42.- TL.sına,

--SÜPER LOTODA 84 kolonluk oyunda 6/6(Altıdaaltıyı)% 100 84.- TL.sına,

--SAYISALDA 7 kolonluk oyunda 5/6(Altıdabeşi)) % 100 3,5.- TL.sına ,

--SÜPER LOTODA 7 Kolonluk oyunda 5/6(Altıdabeşi) % 100 7.- TL.sına

tutturmuş olursunuz..

Şimdi sizlerin tercihlerinize sunacağım tutturulması % 100 garanti olan grafikler sırasıyla;


DUBLE’nin açıklamasına gelince ;(Birden fazla ikramiye şansı) Ayrıca bu sistemin yazılım sıralamalarına göre çekilişte çıkan 6 rakam sizin seçtiğiniz 9 Rakamın 6 rakamı ile aynı olursa

1 Adet 6/6 % 100 garanti ayrıca ( 7 ila 13 adet)X 5/6 + ( 5 ila 8 adet)X 4/6 % 100 garanti olacaktır.


6 'da 6 tutarsa;

-- Maximum 1 Ad 6/6 + 24 Ad 5/5 + 54 Ad 4/4 % 100 garanti

-- Minimum 6 Ad 5/5 + 20 Ad 4/4 % 100 Garanti

5 te 5 tutarsa ;

--Maximum 4 Ad 5/5 + 26 Ad 4/4 % 100 garanti

--Minimum 1 Ad 5/5 + 10 Ad 4/4 % 100 garanti

4 te 4 tutarsa ;

--Maximum 12 Ad 4/4 % 100 garanti

--Minimum 2 Ad 4/4 % 100 garanti


D İ K K A T bu sistemin yazılım sıralamalarına göre çekilişte çıkan 6 rakam sizin seçtiğiniz 12 rakamın 6 rakamı ile aynı olursa

-- Maximum 1 Ad 6/6 + 6 Ad 5/5 % 100 garanti

-- Minimum 1 Ad 5/5 + 8 Ad 4/4 % 100 garanti

5 te 5 şi tutarsa;

-- Maximum 2 Ad 5/5 + 5 Ad 4/4 % 100 garanti

-- Minimum 4 Ad 4/4 % 100 garanti

4 te 4 ü tutarsa;

-- Maximum 4 Ad 4/4 % 100 garanti

-- Minimum 1 Ad 4/4 % 100 garanti


Şimdi sizlere

A) 13 rakamın 21 kolonda 3/3 ü % 100 garanti eden sistem grafiği ile

B) 20 rakamın 16 kolonda 3/6 ü % 100 garanti eden (4/6 ihtimal)

sistem grafiğini ve bu grafikleri ne şekilde oynayacağınızı izah etmeye çalışacağım.Oyun

şeklimiz önerdiğim tüm grafik sistemleri için aynı olacaktır.Sizde göreceksiniz oynama şekli

çok ama çok kolay olacak ;
A - Örneğin seçtiğimiz 13 rakamı şöyle sırayalım.

Şekil 2 deki sayı aralıkları ölçüsünde hazırladığımız şablona şekil 3 te görüldüğü gibi seçilen

13 rakamı küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazalım.Şekil 3 teki şablonu, 1 nci kolonu

oynamak için şekil 1 deki sistem grafiğinin 1 nci kolon sınırına kaydıralım.X işaretlerinin

karşısına gelen sayılar için kuponumuzda 1 nci kolonu yazalım.Bu sayılar sırasıyla 2,5,9,12,

16,49 olacaktır.Aynı şekilde 2 nci kolonu yazalım.Bu sayılarda sırasıyla 2,5,9,12,21,30

olacaktır.Bu şekilde 21 kolonluk yazılımlar tamamlandığındaKolonlarımızın yazılımı bu şekilde olacaktır.Çekilişte çıkan 6 sayının 5,11,13,19,40,49

olduğunu var sayarsak.Bu rakamların 3 adedi bizim seçtiğimiz 13 rakam içinde olduğundan

13 üncü kolon 3/3 tutar.

B - Örneğin seçtiğimiz 20 rakamı şöyle sırayalım 1 , 4 , 7 , 13 , 14 , 19, 25 , 26 , 27 , 29 ,

32 , 33 , 34 , 36 , 38 , 39 , 41 , 44 , 45 , 48

Yukarıda 13 rakam için yaptığımız uygulamayı aynen buradada uygulayarak 1 nci kolonu

yazalım.Bu sayılar sırasıyla 1,4,19,32,34,41 olacaktır.2 nci kolonu yazalım.Bu sayılarda

1,7,29,39,44,48 olacaktır.Bu şekilde 16 kolonluk yazılımlar tamamlandığında;Kolonlarımızın yazılımı bu şekilde olacaktır.Çekilişte çıkan 6 sayının 1,13,33,34,45,48

olduğunu var sayarsak.Bu rakamların 6 adedi de bizim seçtiğimiz 20 rakam içinde

olduğundan 3 ncü kolonda 3/3 ,12 nci kolonda ise yukarıda ihtimal diye bahsettiğimiz 4/6

tutar.


Sizler örneklenen her 2 sistem grafiğinde verilen rakamlardan örneğin 13 rakamlık

21 kolonluk sistemde 2,5,9,12,16,21,24,30,31,37,40,43,49 rakamlardan herhangi 3 rakamı

seçerek sistemin 3/3(3 te 3) tutup tutmadığını, 20 rakamlık 16 kolonluk sistemde

1,4,7,13,14,19,25,26,27,29,32,33,34,36,38,39,41,44,45,48 rakamlardan herhangi 6 rakamı

seçerek sistemin 3/6(6 da 3) tutup tutmadığını (4/6 ihtimal) kontrol edin ve sistemin doğru

olup olmadığına siz karar verin..

Hangi sistemi uygularsanız uygulayın önce sizin tuttuğunuz ve oynadığınız

rakamların Cumartesi ve Perşembe geceleri çekilişte çıkma olasıllığı sizin ŞANSINIZ ,ama

çıktığı taktirde uygulanacak matematiksel kombinasyonlarla da kazanmanız % 100 garanti

olacaktır.Daha öncede belirttiğim gibi önce ŞANS FAKTÖRÜNÜZ sonra ise

RAKAMLARINIZIN MATEMATİKSEL OLARAK 6 ŞARLI

KOMBİNASYONLARININ DİZİLİMİ sizleri güçlü kılacak ekonomik mali boyutlara

ulaştıracaktır.B) ŞANS TOPU

Şans topunda 34 rakam içerisinden çekilen 5 rakamı % 100 bulmak için 34 rakamın 5 şerli

kombinasyonlarını içeren aşağıdaki formülün sonucu kadar

NOT: Formül açıklamaları Sayısal ve Süper loto kısmında mevcuttur.kolon oynamak gerekir.

Bu formülü başka bir örnekle açıklamalı olarak göstermek istiyorum.Siz 34 rakam içerisinden

9 rakam seçtiniz.Çarşamba gecesi çekilecek 5 rakamın sizin seçtiğiniz bu 9 rakam içine

gireceğini düşünürseniz,sizin seçtiğiniz 9 rakamın 5 şerli kombinasyonları için


kolon oynadığınız taktirde 5 te 5 şi % 100 garanti etmiş olursunuz.Bu açıklamalara göre


Sizler için hazırladığım çalışmalarım içinde 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ve 15 rakam için

ayrı ayrı 5 te 5 şi % 100 garanti eden yazılım sistem grafikleri hazırdır.

Çarşamba gecesi çekilen ilk 5 rakamın sizin seçtiğiniz rakamlar arasında olma

olasılığı ile 1 den 14 de kadar olan + (Artı) sayının tespiti ve çıkma olasıllığıda sizin

“ ŞANSINIZA “ kalacaktır.

Yukarıda hesaplanmış kolon adetlerini 50 kuruş ile çarptığınızda ödenecek

tutarın ekonomik boyutları büyüdüğü gibi çekilişte çıkan rakamların sizin seçtiğiniz rakamlar

içine girip girmeme olasıllığı ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur.Yani her zaman

söylediğim gibi en büyük olan sizin “ ŞANS FAKTÖRÜNÜZDÜR”

Şimdi sizlere şans topuyla ilgili sitelerde bugüne kadar hiçbir açıklamasına

rastlayamadığım bir konuyu “ BANKO İNSİYATİFİNİ “ sizlere bırakmak şartıyla

taktirlerinize sunmak istiyorum.Şöyleki :

34 rakam içerisinden çekilen 4 rakamı % 100 bulmak için 34 rakamın 4 derli

kombinayonlarını içeren aşağıdaki formülün sonucu kadar


kolon oynamak gerekir.Sizlere bu formülü başka bir örnekle açıklamalı olarak göstermek

istiyorum.Siz 34 rakam içerisinden 9 adet rakam seçtiniz.Çarşamba gecesi çekilecek 5

rakamın 4 dünün bu 9 rakam içine gireceğini düşünürseniz sizin seçtiğiniz 9 rakamın 4 derli

kombinasyonları içinkolon oynadığınız taktirde 4 te 4 dü % 100 garanti etmiş olursunuz.

Burada hemen şu soruyu sorabilirsiniz.Siz daha önceki satırlarınızda 9 rakamın 126 kolonda 5

te 5 şi % 100 garanti tutturulacağını söylemiştiniz.Ama burada siz aynı kolon adedi kadar

oynayarak 4 te 4 dü % 100 garanti ediyorsunuz.Garanti edilen rakam adedi 5 ten 4 de düşüyor

diye düşünebilirsiniz.Düşüncenizde siz haklı olabilirsiniz ,Ama !……..Evet her 2 sinde de

oynanan kolon adedi aynı DOĞRUDUR,aradaki fark şudur.Siz 9 rakam için 5 te 5 şi 126

kolonda, 10 rakam için 5 te 5 şi 252 kolonda % 100 garanti ederken 9 rakam için 4 te 4 dü

126 kolonda garanti edeceksiniz.Bu sistemde seçilen 9 rakamın 4 derli kombinasyonları

yapıldığından 1 DE BANKO BULURSANIZ oynadığınız rakam sayısı 10 olacak ama kolon

sayınız artmayacak,yine 126 kolonda kalacaktır.Yani 10 rakam için 252 kolon değil yarısı

kadar 126 kolon oynamış olacaksınız.Aradaki fark küçümsenecek bir fark olmadığı gibi

çekilen 5 rakam, sizin seçtiğiniz 9 RAKAMINIZ + 1 BANKO’nuz içine girerse 5 te 5 şi %

100 garanti tutturmuş olacaksınız.Gayem sizleri en az ekonomik harcamayla “ ŞANS

FAKTÖRÜNÜZE “ bağlı + “ MATEMATİKSEL KOMBİNASYONLARLA”ikramiye

hedefini % 100 tutturmanızı sağlamaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 4 lü kombinasyonlarla


Sizler için hazırladığım çalışmalar içinde 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17

rakam için ayrı ayrı 4 te 4 dü % 100 garanti eden yazılım grafikleri ile ayrıca ekonomik

güçlerinize uygun tutturulması % 100 garanti olan diğer sistem grafikleride hazırdır.

Bunlar sırasıyla,Şekil 2 deki sayı aralıkları ölçüsünde hazırladığımız şablona Şekil 3 te görüldüğü şekilde

seçilen 6 rakamı küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazalımDaha önce Sayısal loto

kısmında izah ettiğim gibi şekil 3 teki sayılar yazılmış şablonu grafikte 1 nci kolon

sınırına getirdiğimizde X işaretleri karşısına gelen sayılar için kuponumuzda 1 nci kolonu

yazalım.Bu sayılar sırasıyla 2,11,23,27,31 olacaktır.Aynı şekilde şekil 3 teki şablonu 2 nci

kolon sınırına kaydırdığımızda X işaretlerinin karşısına gelen sayılar için kuponumuzdaki

2 nci kolounu yazalım.Bu sayılar sırasıyla 2,11,23,27,34 olacaktır.Bu şekilde 6 ncı

kolonda yazıldığındakolonların yazılımı tamamlanacaktır.Yukarıda seçtiğimiz 6 rakamdan herhangi 5 adet

rakamı seçip sistemde 5 te 5 şin tutup tutmadığını sizlerde kontrol edin ve sistemin doğru

olup olmadığına siz karar verin. .b) 2 nci sistem grafiğimiz için seçtiğimiz 5 rakamı şöyle sırayalım 1,9,14,25,33 olsun.

Şekil 2 deki sayı aralıkları ölçüsünde hazırladığımız şablona şekil 3 te görüldüğü gibi

seçilen 5 rakamı küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazalım.Daha önceki açıklamalarım

doğrultusunda tüm detaya girmeden aynı şekilde doldurulacak kuponun 3 ncü

kolonunun 1,9,25,33 olacağını açıklamak isterim.Diğer kolonların yazılımlarınıda siz

tamamlayıp,5 rakam içerisinden herhangibir 4 rakamı seçip sistemde4/4(Dörttedört)ün

tutup tutmadığını siz kontrol edin ve sistemin doğru olup olmadığına siz karar verin ve

mutlu olun.Bu sistemde sizlere sunduğum garanti % si diğer sistem grafikleriminde

teminatı olacaktır.Herzaman olduğu gibi takdir sizlerin olacaktır.

c) 3 ncü sistem grafiğimiz için seçtiğimiz 7 rakamı şöyle sırayalım.5,8,16,20,28,30,32

olsun.


Şekil 2 deki sayı aralıkları ölçüsünde hazırladığımız şablona şekil 3 te görüldüğü
şekilde seçilen 7 rakamı küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazalım.Yukarıda izah

ettiklerim gibi tüm detaya girmeden aynı şekilde doldurulacak kuponun 5 nci

kolonunun 5,8,16,28,32 olacağını açıklamak isterim.Diğer kolonların yazılımlarınıda

siz tamamlayıp 7 rakam içerisinden herhangi 5 rakamı seçip sistemde 4/5(Beşte

dört)ün tutup tutmadığını siz kontrol edin ve sistemin doğru olup olmadığına siz karar

verin mutlu olun.İsabet % sindeki kanaatiniz diğer sistem grafikleriminde teminatı

olacaktır.Her zaman olduğu gibi takdir sizlerin olacaktır..
C) ON NUMARA

On numarada 80 rakam içerisinden çekilen 22 rakamın 10 rakamını % 100 bulmak için 80

rakamin 10 narlı kombinasyonlarını içeren aşağıdaki formülün sonucu kadarBu formülü başka bir örnekle açıklamalı olarak göstermek istiyorum.Siz 80 rakam içerisinden

13 rakam seçtiniz.Sizin seçtiğiniz bu 13 rakamın Pazartesi gecesi çekilecek 22 rakamın içine

gireceğini düşünürseniz.Sizin seçtiğiniz 13 rakamın 10 narlı kombinasyonları içinoynadığınız taktirde 10/10(10 da 10 nu) % 100 garanti etmiş olursunuz.Yukarıdaki

açıklamalara göre;

Yukarıda hesaplanmış olan tüm kolon adetlerini 50 kuruş ile çarptığınızda ödenecek

tutarın ekonomik boyutları büyüdüğü gibi çekilişte çıkan rakamların sizin seçtiğiniz rakamlar

içine girip girmeme olasıllığınıda düşünerek bu sistemlerin içinde 9 da 9 u % 100 garanti eden aşağıda ki sistemleri daha uygun gördüm ve hazırladım.

Şimdiye kadar açıklamalarını yaptığım her bir 4 oyunda (SAYISAL ve SÜPER LOTO,ŞANS

TOPU,ON NUMARA) en büyük olan sizin “ ŞANS FAKTÖRÜNÜZDÜR “ Ama şu

gerçeğide göz önünde tutmak gerekir.Matematik pozitif bir ilimdir.Seçilen rakamların

birbirleriyle kombinasyonlarını yapamassanız şans faktörü boşlukta kalacaktır.İkramiye

kazanmanın gerçek yolu şu formülle özetlenebilir.Şimdi sizlere 10 numara çekilişleri için hazırladığım hiçbir yerde bulamayacağınız çok

ekonomik sistem grafiklerinden bahsetmek istiyorum.Buradaki açıklamalarımı Sayısal Loto,

Süper Loto ve Şans Topu bölümlerindeki gibi çok iyi bir şekilde irdelemenizi

istiyorum.Çünkü hakikatlar ve doğrular daima çıplak gezmeyi sever.Çalışmalarımın en

rasyonel tarafı sizleri en ekonomik mali gücünüzle büyük ikramiyelerin sahibi olmanızı

sağlamak doğrultusundadır.

Biliyorsunuzki On numara çekilişleri Pazartesi günleri 80 numara içerisinden 22 adet sayının

çekilmesi ile gerçekleştirilmektedir.Yukarıda 10 da 10 nu % 100 tutturmak için oynanacak

kolon adetlerini Sayısal loto,Süper loto ve Şans topu oyun kolonlarıyla mukayese edecek

olursak oynanacak kolon adetlerinin çok daha fazla olduğu gözükmektedir.Bu gerçekte

şundan ileri gelmektedir.Sayısal loto ve Süper loto için 6 şar rakamın,Şans topu için 5 şer

rakamın birbirleriyle matematiksel kombinasyonları daha az kolonda gerçekleşir.On

numarada ise adında anlaşıldığı üzere 10 ar rakamın birbirleriyle kombinasyonları yapmak

çok daha fazla kolonda gerçekleşir.Örneğin yukarıda belirtilen kolon adetlerine bakacak

olursak 10 rakam 1 kolonda % 100 garanti tutturulurken 2 rakam fazlalaştığında yani 12

rakam 66 kolonda, 3 rakam fazlalaştığında yani 13 rakam 286 kolonda % 100 garanti

tutturulmaktadır.Yukarıdada izah ettiğim gibi oyun oynama imkanını ortadan kaldıran

ekonomik mali gücün korkunç boyutlara ulaştığı bu sistem grafiklerini

hazırlamaktansa,sizlere şans oyunlarıyla ilgili sitelerde bugüne kadar yapılmadığına

inandığım SÜPER 7 SİSTEM GRAFİĞİNİ sunmaktan gurur duyacağım.


1) 80 rakam içerisinden 14 Rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 4

kolonda oynanacak.

Sizin seçtiğiniz 14 rakamın 9,10,11,12 adedi çekilişte çıkan 22 rakamın

9,10,11,12 adedi ile aynı olursa;


2) 80 rakam içerisinden 15 rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 8

kolonda oynanacak

Sizin seçtiğiniz 15 rakamın 9,10,11,12,13,14 adedi çekilişte çıkan 22 rakamın

9,10,11,12,13,14 adedi ile aynı olursa,
3) 80 rakam içerisinden 16 rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 18

kolonda oynanacak

Sizin seçtiğiniz 16 rakamın 9,10,11,12 adedi çekilişte çıkan 22 rakamın

9,10,11,12 adedi ile aynı olursa,


4) 80 rakam içerisinden 17 rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 27

kolonda oynanacak

Sizin seçtiğiniz 17 rakamın 9,10,11,12 adedi çekilişte çıkan 22 rakamın

9,10,11,12 adedi ile aynı olursa,

5) 80 rakam içerisinden 18 rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 88

kolonda oynanacak Sizin seçtiğiniz 18 rakamın 10,11,12,13,14 adedi çekilişte çıkan 22 rakamın

10,11,12,13,14 adedi ile aynı olursa,6) 80 rakam içerisinden 20 rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 50

kolonda oynanacak

Sizin seçtiğiniz 20 rakamın 10,11,12,13,14 adedi çekilişte çıkan 22 rakamın

10,11,12,13,14 adedi ile aynı olursa,


7) 80 rakam içerisinden 30 rakam seçilecek ve 10 narlı kombinasyonları 330

kolonda oynanacak

Sizin seçtiğiniz 30 rakamın 10,11,12,13,14,15,16,17,18 adedi çekilişte çıkan

22 rakamın 10,11,12,13,14,15,16,17,18 adedi ile aynı olursa,

Her 7 sistemin 10/10 nu (10 da 10 nu) tutturma olasıllığı hiçbir zaman unutulmamalıdır.


Bu kolon sayılarını 50 yenikuruş ile çarptığınızda ödenecek tutarların ne kadar büyük

TL.larına ulaştığınızı siz hesaplayınız lütfen.Örneğin 30 rakam 14307150 kolonda 9/9 % 100

garanti edilirken ödeyeceğiniz tutar da TL.7.153.575.- olacaktır.En önemlisi ayrıca her 7 oyun

sisteminin tüm şıklarında belirtilen garantilerin size kazandıracağı parasal katkıları en az

düzeyde yani 6/9,6/10,7/9,7/10,8/9,8/10 olarak hesapladığınız taktirde örneğin 27 kolonluk

sistem için ödenecek 13.50 TL ile 50 kolonluk sistem için ödenecek 25.- TL nın ne kadar

sembolik kalacağını bilgilerinize sunmak isterim İşte bütün bu açıklamalarımı dikkate

aldığınızda çok büyük özellikler taşıyan bu 7 sistem grafiğinin değerini sizlere

bırakıyorum.Tekrarlamakta her zaman fayda olduğuna inandığım ve gerçek ikramiye

kazanmanın ana formülünü yine yazmadan geçemeyeceğim.
Şimdi yapacağım açıklamayı özellikle dikkate almanız gerekecektir.SAYISAL,SÜPER

LOTO,ŞANS TOPU ve ON NUMARA ile ilgili bazı sitelerde üye olan iştirakçilerden SAYI

SEPETİ veya sayı KÜMESİ talep edilmekte ,talep edilen bu sayılara görede ekrana gelen

sıralamaların kuponlara yazılması istenmektedir.Ben ise sizlere ömrünüzün sonuna kadar

adınız gibi taşıyacağınız SİSTEMİN kendisini veriyorum..Ayrıca sizler üyelik sürenizden

dolayı örneğin aylık, 6 aylık ve yıllık gibi üyelik aidatlarını ödemek yerine, talep edeceğiniz

her bir sistem grafiği için ilerde belirteceğim sabit bir TL sını bir defaya mahsus ödemekle bu

sistemlerin sahibi olacaksınız.Sistem grafikleriyle ilgili taleplerinizi önce KONUNUN ANA BAŞLIĞI ÖRNEĞİN SAYISAL veya SÜPER LOTO ‘nun 9 ncu veya 55 inci sırasındaki sistem grafiğini talep ediyorum şeklinde iletmeniz yeterli olacaktır.

Hepinize kazançlarınızın bol olacağı günler temenni eder,saygılar,sevgiler

sunarım.Sağlıkla kalın,mutlulukla kalın.Herşey gönüllerinizce olsun.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder